MacQueen's Bike Shop

430 Queen St, Charlottetown, PE C1A 4E7
902-368-2453
http://www.macqueens.com

Bike Shop MacQueen & Island Tours - Bike Shop & Isla de MacQueen