The Prescott Hotel

379 Preston St, Ottawa, ON K1S 4N1
613-232-4217
https://theprescott.com/

Le Sports Bar Prescott Ottawa et restaurant

Le plus ancien Sports Bar & Restaurant is Ottawa. 1934